KORPIKLAANI – O noua trupa confirmata la Rockstadt Extreme Fest 2019

Fondat de Jonne Järvelä (și denumit în primă fază „Shaman”), proiectul muzical a cunoscut un parcurs stilistic ușor diferit față de cel al altor trupe din același registru. Dacă alte formaţii folk-metal şi-au început cariera abordând stilul metal, adăugând abia apoi componenta folk, Korpiklaani a început cu folk și a schimbat ulterior direcția spre metal, cel mai probabil în urma colaborării lui Järvelä cu Finntroll. Cele două trupe au lucrat împreună în mai multe ocazii, Samu Ruotsalainen de la Finntroll participând la înregistrarea tobelor pentru albumul de debut al Korpiklaani, „Spirit of the Forest” (2003, Napalm Records), iar Järvelä a contribuit la piesa „Jaktens Tid” de pe albumul omonim al Finntroll.

Astfel, „Shaman” a devenit „Korpiklaani”, expresie finlandeză care se traduce prin „Blackwoods Clan” sau „Clanul pădurilor întunecate”. Noul nume al proiectului muzical a adus cu sine o schimbare a expresiei lirice și a sound-ului asumat în trecut (de „Shaman”) – solo-urile tradiționale de „yoik” (joik) și accentele specifice folclorului sami (caracteristic nordului Norvegiei, Suediei şi Finlandei) au fost reduse în piese, iar sintetizatorul a fost înlocuit cu instrumente reale folk din dorința de a adera la un stil mai puternic.

„Voice of Wilderness” (2005) a adus trupei recunoaşterea internaţională, albumul incluzând o bogată colecţie de hituri pentru fanii stilului folk-metal. Cântece precum „Cottages and Saunas”, „Journey Man” sau „Beer Beer” au rămas nelipsite din playlist-ul formaţiei.

În următorii ani, finlandezii s-au dovedit foarte inspiraţi, reuşind să compună noi albume bine primite de public. Cel mai recent dintre ele, „Kulkija”, lansat anul acesta sub Nuclear Blast, este un „album plin de povești, mituri și istorisiri despre monștri imaginari sau reali”, potrivit recenziei revistei Distorted Sound Magazine (Marea Britanie).

KORPIKLAANI

A new act confirmation

Founded by Jonne Järvelä (and firstly called “Shaman”), the musical project has experienced a slightly different style than other bands in the same register. If other folk-metal bands have started their career by approaching the metal style, adding folk, Korpiklaani started folk and later turned to metal, most likely after Järvelä’s collaboration with Finntroll. The two bands worked together on several occasions, Sam Finnroll’s Finnroll Ruotsalainen taking part in the recording of drums for Korpiklaani’s debut album, Spirit of the Forest (2003, Napalm Records), and Järvelä contributed to the play “Jaktens Tid” from Finntroll’s homonymous album.

Thus, “Shaman” became “Korpiklaani”, a Finnish expression that translates to “Blackwoods Clan” or “Clan of Dark Forests”. The new name of the musical project brought with it a change of the lyrical expression and the sound that was assumed in the past (“Shaman”) – the traditional yoik solos (joik) and the specific sami folkloric accents (characteristic of northern Norway, Sweden and Finland) were cut into pieces, and the synthesizer was replaced with folk instruments of a desire to adhere to a stronger style.

“Voice of Wilderness” (2005) brought international recognition to the band, including a rich collection of hits for folk-metal fans. Songs like “Cottages and Saunas”, “Journey Man” or “Beer Beer” have remained out of the band’s playlist.

In the following years, the Finns proved to be very inspired, succeeding in composing new albums well received by the audience. The most recent of them, “Kulkija”, released this year under Nuclear Blast, is an “album full of stories, myths and stories about imaginary or real monsters,” according to Distorted Sound Magazine review (UK).

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.