Schammasch și Ektomorf confirmați la Rockstadt Extreme Fest 2019

Schammasch și Ektomorf confirmați la Rockstadt Extreme Fest 2019

SCHAMMASCH

Numele trupei Schammasch vine de la Šamaš (sau Utu), zeul soarelui/ dreptății-justiției din mitologia Sumeriană/ Mesopotamiană. Este o trupă înființată în Basel, Elveția (2009), care deși nu s-a autodefinit ca aparținând unui stil muzical anume, are un sound aparte în care se resimt influențe black/ death metal, combinate cu un hibrid muzical de dark atmosferic rock, doom și misticism ermetic.

La un an după înființare, Schammasch a lansat primul album, intitulat „Sic Lvceat Lvx”, bine primit de critică, revista germană „Legacy magazine (The Voice from the dark side)” spunând despre acesta: „referitor la acest proiect artistic [albumul n.r.], nu există decât o singură recomandare: mergeți, cumpărați-l și nu veți regreta!” Tot atunci, trupa și-a început seria de show-uri live alături de alte nume ale metalului extrem, precum: Jex Thoth, Temple of Baal, Vorkreist sau Forgotten Tomb.

Cel de-al doilea album al trupei (album dublu, 2014), „Contradiction”, dominat și el de ocultism și de accente doom și dark, atrage atenția presei internaționale, publicația Metal Hammer (Marea Britanie) descriindu-l drept „cerebral, capabil să te absoarbă total, unul dintre cele mai copleșitoare albume ale anului”. Tot atunci, trupa avant-garde black metal Schammasch pleacă în primul său turneu internațional, alături de Dark Fortress și Secrets of the Moon, fiind primită cu entuziasm în întreaga Europă. 2014 a fost anul în care vizibilitatea formației a crescut rapid, aceasta apărând pe majoritatea “best-list”-urilor muzicale, inclusiv pe short list-ul de recomandări întocmit de cunoscuta publicație germană RockHard Magazine.

Ascensiunea a continuat cu ajutorul celui de-al treilea album, „Triangle” (2016), care arată că trupa nu se teme să experimenteze sound-uri noi, evitând reciclarea unei formule consacrate care le-a adus celebritatea. Materialul include 3 LP-uri, fiecare având o durată de 33:30 de minute și un stil total diferit față de celelalte, menit să joace rolul uneia dintre cele 3 faze ale conceptului albumului „Triangle”.

EKTOMORF

Ektomorf este una dintre cele mai apreciate trupe de metal din Ungaria, cu un stil puternic aparte, rezultat din îmbinarea trash metalului cu influențe din folclorul țigănesc. Înființată de Zoltán Farkas la începutul anilor ‛90, trupa a devenit din ce în ce mai cunoscută pe scena muzicală maghiară în 1998, trecând granițele țării odată cu semnarea primului contract internațional.

Accentele puternice de thrash metal, combinate cu elemente hardcore și cu muzicalitatea stilului tradițional ţigănesc au adus trupei succesul internațional și colaborarea cu renumita casă de discuri germană Nuclear Blast, ce și-a pus amprenta pe albume precum „Destroy”, „Instinct” sau „Outcast”. În 2010, Ektomorf lansează „Redemption” sub un nou label (AFM Records), album energic cu piese cu mesaje pline de critică socială și teme legate de sufletul uman sau de ură. Au urmat apoi materiale precum „The Acoustic”, „Black Flag” ce aduce un sound mai sofisticat sau „Retribution”, un album intens, bine primit de fani și de critica de specialitate. În 2017, trupa a lansat „Warpath”, un CD/ DVD ce include show-ul live integral susținut la Wacken Open Air 2016, alături de un documentar cu momente „behind-the-scenes” legate de viața lor de turneu, intitulat „Live And Life On The Road”.

Ascensiunea muzicală a formației a continuat, Ektomorf ajungând să fie o prezență constantă la unele dintre cele mai mari festivaluri europene, precum: Wacken Open Air, With Full Force, Sziget Festival sau Rock Am Ring.

Mâine 04 Noiembrie 2018 este ultima zi de presale pentru abonamente la prețul de 270 lei. După această dată, prețul abonamentelor va fi de 300 lei până la data de 20 Ianuarie 2019.

EN:

Schammasch and Ektomorf confirmed for Rockstadt Extreme Fest 2019

SCHAMMASCH

The band name Schammasch comes from Shamaš (or Utu), the God of sun / justice in the Sumerian / Mesopotamian mythology. It is a band established in Basel, Switzerland (2009), which although not self-defined as a particular musical style, has a specific sound in which black / death metal influences are combined with dark atmospheric rock, doom and hermetic mysticism.

One year after its birth, Schammasch released its first album, entitled “Sic Lvceat Lvx”, well received by the critics, the German magazine “Legacy magazine (The Voice from the Dark Side)”, saying: “About this artistic project there’s only one recommendation: go, buy it and you will not regret it! “The band then began their live show series alongside other names of the extreme metal such as Jex Thoth, Temple of Baal, Vorkreist or Forgotten Tomb.

The second album (double album, 2014), Contradiction, dominated by occultism and doom and dark accents, draws attention to the international press, Metal Hammer (UK) describing it as “the brain, capable of absorbing you totally, one of the most overwhelming albums of the year. ” Also, the avant-garde black metal band Schammasch goes on its first international tour, alongside Dark Fortress and Secrets of the Moon, enthusiastically received across Europe. 2014 was the year when the band’s visibility grew rapidly, appearing on most of the “best-list” musicals, including the shortlist of recommendations made by the well-known German publication RockHard Magazine.

The rise continued with the third album, “Triangle” (2016), which shows that the band is not afraid to experience new sounds, avoiding the recycling of a celebrated formula that has brought their celebrity. The material includes 3 LPs, each with a duration of 33:30 minutes and a totally different style from the others, designed to play the role of one of the three phases of the “Triangle” album concept.

EKTOMORF

Ektomorf is one of the most appreciated metal bands in Hungary, with a strong style, resulting from the merging of metal trash with influences from the Gypsy folklore. Established by Zoltán Farkas in the early 1990s, the band became more and more known on the Hungarian musical scene in 1998, crossing the border when signing the first international contract.

The strong accents of thrash metal, combined with hardcore elements and the musicality of traditional Gypsy style, brought the band the international success and collaboration with the renowned Nuclear Blast German record label that put its mark on albums like Destroy, Instinct, Outcast “. In 2010, Ektomorf launches “Redemption” under a new label (AFM Records), an energetic album featuring social criticism and human soul or hate themes. Then came materials such as “The Acoustic”, “Black Flag” that brings a more sophisticated sound or “Retribution”, an intense album, well received by fans and critical criticism. In 2017, the band released “Warpath,” a CD / DVD featuring the full-featured live show at the Wacken Open Air 2016, alongside a documentary of “behind the scenes” of their touring life, titled ” Live And Life On The Road. ”

The band’s musical uplift continued, with Ektomorf becoming a regular presence at some of Europe’s biggest festivals, such as Wacken Open Air, Full Force, Sziget Festival or Rock Am Ring.

Tomorrow, 04 November 2018, is the last day for passes at 270 lei. After this date, the passes will cost 300 lei until January 20, 2019.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.