CANDLEMASS, dupa 32 de ani din nou impreuna cu Johan Längquist pe scena Rockstadt EXtreme Fest 2019

Grupul suedez Candlemass va cânta la Rockstadt Extreme Fest 2019 ce va avea loc între 1 – 4 august 2019 la poalele Cetății Râșnov. Din componența trupei va face parte și Johan Längquist, care se reîntoarce ca vocal după 32 de ani de absență, marcând revenirea la rădăcini a formației, la esența care a făcut posibilă apariția acestui proiect muzical.

Candlemass este un proiect definitoriu pentru scena internațională de doom metal, însuși numele acestui gen provenind de la albumul de debut al trupei, „Epicus Doomicus Metallicus” (1986). Formația înființată de Leif Edling a cunoscut mai multe formule, două pauze de activitate (în 1994 și 2002) și două reveniri spectaculoase – o istorie tumultoasă ce și-a lăsat amprenta asupra materialelor discografice care includ multe piese de referință pentru ascultătorii acestui gen.

Suedezii și-au asigurat renumele încă de la materialul de debut, ascensiune ce a continuat în următorii trei ani când au lansat alte trei albume, fiecare dintre ele apărând la o distanță de aprox. 12 luni față de celălalt: „Nightfall” (1987), „Ancient Dreams” (1988) și „Tales of Creation” (1989). Tot în această perioadă (1980 – 1990) Candlemass a mers în numeroase turnee, deși componența sa era departe de a fi solidă, trupa începând să se modifice încă de la al doilea album. Discuțiile dintre membrii săi au culminat în 1992 cu prima despărțire, apărută la scurt timp după lansarea „Live” (1990), primul album live al formației.

După o tăcere de 10 ani, Candlemass s-au reunit, au susținut o serie de show-uri, lansând totodată un al doilea album live, DVD-ul „Documents of Doom” și anunțând că au început să lucreze la un nou material discografic. Diferențele de opinie și-au spus însă iarăși cuvântul, trupa despărțindu-se pentru a doua oară în 2002. La numai doi ani distanță însă au revenit și au lansat un nou album, „Candlemass”, cu care și-au adjudecat versiunea suedeză a Grammy-ului, în 2005. Au urmat „King of the Grey Islands” (2007, înregistrat cu vocalul Robert Lowe – „Solitude Aeturnus”), „Death Magic Doom” (2008, denumit inițial „Hammer of Doom”), albumul „Psalms for the Dead”, apărând în 2012 sub un nou label – Napalm Records.

În 2013 Candlemass au fost votați drept „Cea mai importantă trupă suedeză de hard rock/ metal a tuturor timpurilor” de Rock Magazine, cea mai importantă revista de hard rock din scandinavia și cea mai bine vândută revistă de rock din Suedia. Iar după trei ani, trupa a lansat EP-ul „Death Thy Lover”, ce a marcat împlinirea a 30 de ani de la lansarea materialului de debut „Epicus Doomicus Metallicus”.

Anul acesta, suedezii au lansat un nou EP, intitulat „House of Doom”, piesa omonimă inclusă pe acesta fiind și coloana sonoră a unui joc online.
______________________________________

The Swedish band Candlemass will play at Rockstadt Extreme Fest 2019 which will take place between August 1 and 4, 2019 near Rasnov Fortress. Johan Längquist, who returns as a vocalist after 32 years of absence, marks the return to the roots of the band, to the essence that made this musical project possible.

Candlemass is a defining project for the international doom metal scene, the very name of this genre deriving from the debut album of the band, “Epicus Doomicus Metallicus” (1986). The band formed by Leif Edling had several formulas, two hiatus instances (in 1994 and 2002) and two spectacular comebacks – a tumultuous history that left his mark on the discographic materials that included many reference pieces for listeners of this genre.

The Swedes have ensured their reputation as early as the debut album, which continued in the next three years when they released three more albums, each of them appearing at a distance of approx. 12 months against the other: “Nightfall” (1987), “Ancient Dreams” (1988) and “Tales of Creation” (1989). Also during this period (1980-1990), Candlemass went on numerous tours, although his composition was far from solid, the band starting to change from the second album. His debates culminated in 1992 with his first break, shortly after the release of “Live” (1990), the band’s first live album.
After a silence of 10 years, Candlemass reunites and holds a series of shows, releasing a second live album, the DVD “Documents of Doom” and announcing that they began to work on a new material. The differences of opinion, however, splitted out the band for the second time in 2002. But only two years later, they returned and released a new album, “Candlemass”, with which they awarded their Swedish version Grammy in 2005. They were followed by “King of the Gray Islands” (2007, recorded with vocals Robert Lowe – “Solitude Aeturnus”), “Death Magic Doom” (2008, originally called “Hammer of Doom” Psalms for the Dead “, appearing in 2012 under a new label – Napalm Records.

In 2013, Candlemass was voted “Rock of the World’s Most Important Hard Rock / Metal All Time” by Rock Magazine, the most important hard rock magazine in Scandinavia and the best-selling rock magazine in Sweden. And after three years, the band released the EP “Death Thy Lover,” which marked the 30th anniversary of the release of the debut album “Epicus Doomicus Metallicus”.

This year, the Swedes launched a new EP called “House of Doom”, the homonym song being also the soundtrack of an online game.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.