Mgła, 1349 si Bölzer confirmate pentru Rockstadt Extreme Fest 2019

Polonezii de la Mgła sunt una din cele mai bune trupe de black metal din noul val, fiind cunoscuți pentru sound-ul extrem de bun, sincronizare perfectă în show-urile live, mister şi black metal atmosferic. Trupa a fost înființată în 2000, la Cracovia, Polonia, de “M.” (voce, bas și chitară), căruia i s-a alăturat apoi Darkside (la tobe), numele trupei însemnând „ceață” în poloneză.

Datorită amprentei muzicale specifice, cu tente de melodic black metal, Mgła a reușit foarte repede să atragă fani atât din zona iubitorilor genurilor extreme, cât și din cea a adepților sound-urilor alternative. După ce au lucrat mai multe EP-uri, trupa a lansat trei albume de studio: „Groza” (2008), „With Hearts Toward None” (2012) și „Exercises in Futility” (2015) – ultimul fiind considerat de critica muzicală drept o adevărată revelație, având un sound mult mai incisiv decât în materialele anterioare. „Exercises” a fost imediat remarcat de publicațiile internaționale de profil, revista online americană pitchfork.com descriindu-l ca „maiestuos, nihilist și extatic”, iar publicația Noisey incluzându-l pe lista celor mai bune albume din 2015.

1349 este un nume foarte cunoscut pe scena black metal internațională. Formația își trage denumirea de la anul în care „Moartea Neagră” a ajuns în Norvegia – „Moartea Neagră” (ciuma) a fost una din cele mai violente pandemii din istoria lumii (a izbucnit, probabil, în Asia Centrală prin 1330, răspândindu-se în Europa după anul 1347 și atingând Norvegia în 1349. Se spune că această epidemie a omorât între 30–60% din populația europeană de atunci, trebuind să treacă alți 200 de ani pentru ca numărul de locuitori de pe continent să revină la cifrele de dinaintea pandemiei).

Bazele formației au fost puse în 1997 de Ravn (voce și tobe), Tjalve (chitară) și Seidemann (bas) – foști membri ai trupei Alvheim – în1999 alăturându-li-se și Idar „Archaon” Burheim. Primul material a apărut la începutul lui 2000, Frost de la Satyricon (ulterior membru permanent) fiind rugat să contribuie pe partea de tobe. Curând după aceea au semnat cu label-ul Candlelight Records și au lansat albumul de debut, „Liberation” (2003), ce îmbină peisajul sonor „old school” cu ritmuri total noi. Au urmat „Beyond the Apocalypse” (2004) și „Hellfire” (2005), turnee prin Europa și în America de Nord (2006) ca opening act pentru legendara trupă Celtic Frost, care tocmai se reunise. 2009 a venit cu un material nou, diferit față de cele cu care norvegienii își obișnuiseră publicul, „Revelations of the Black Flame”, care explorează ritmurile mai lente și adâncimile profund întunecate ale black metal-ului, în timp ce păstrează amprenta muzicală specifică trupei.

Imediat după aceea, 1349 a lansat „Demonoir”, sub Indie Recordings, album ce îmbină perfect tenebrele genului cu o energie explozivă. Materialul și-a lăsat amprenta asupra black metal-ului internațional prin întunecimile sinistre, întărite de veninul agresiv al versurilor și de intensitatea ritmului și al sound-urilor prezente aici. Următorul album de studio, „Massive Cauldron of Chaos”, este considerat de trupă mai direct și mai profund decât orice au creat anterior, cu o întunecime mult mai amenințătoare și adâncimi mai grele – discul fiind descris ca având un sound mult mai bun și mai viu.

1349 a cântat alături de unele dintre cele mai cunoscute nume ale scenei extreme, precum Behemoth, Goatwhore, Cannibal Corpse, Skeletonwitch sau Lecherous Nocturne, fiind o prezență mult așteptată la unele dintre cele mai importante festivaluri de profil (Wacken Open Air, Summer Breeze Open Air etc.)

Bölzer este unul dintre cele mai interesante nume ale undergound-ului extrem european. Înființată de Okoi Jones și Fabian Wyrsch în 2008, în Zürich, Elveția, trupa a devenit cunoscută pentru îmbinarea neconvențională a death metal-ului cu puternice influențe atmosferice, cu tonalități venite din cele mai întunecate colțuri ale black și doom metal-ului și presărate de teme lirice dominate de moarte, ocultism, păgânism, ritualuri sau dualitate. Deși, inițial se dorea ca Bölzer să fie un trio, formula câștigătoare a fost cea a unui duo – chitară, tobe și voce.

Numele formației, un verb din germana vorbită în Elveția ce derivă din cuvântul „bolzen”, este greu de tradus în altă limbă într-un singur cuvânt. Are un înțeles similar cu „cel care strivește” sau „buldozer”, membrii trupei spunând că poate fi definit drept „o forță puternică, o lovitură care nu ține cont de consecințe. Ceva care nu are țintă, ci este doar o manifestare haotică a energiei, o forță a haosului, a vieții și a morții”.

Succesul demo-ului lor, „Roman Acupuncture” lansat în 2012 („Roman Acupuncture” nume care face, în mod creativ, referire la crucificare), le aduce o colaborare cu Iron Bonehead Records și un nou material apărut chiar în următorul an.

EP-ului „Aura”, foarte apreciat de fani și de critica de specialitate, a fost descris frecvent drept unul dintre cele mai bune materiale metal lansate în 2013, o „gură de aer proaspăt” (publicații de profil precum NPR Music sau Stereogum – unul dintre cele mai respectate site-uri de muzică din Marea Britanie). Stereogum, spre exemplu, a spus despre piesele formației: „hype-ul generat de materialele produse de Bölzer au crescut la cote alarmante”. Au urmat EP-ul „Soma” (2014, văzut drept continuare a drumului către cele mai adânci tenebre început cu „Aura”), albumul „Hero” (2016) și „C.H.A.O.S. ” (split album) în 2017 – toate materialele fiind primite cu entuziasm de critică și fani deopotrivă.

____________

Mgła are one of the best black metal bands in the new wave, known for their extremely good sound, perfect synchronization in live performances, mystery and black metal atmosphere. The band was founded in 2000 in Krakow, Poland by “M.” (vocals, bass and guitar), to which Darkside (drums) then joined, the name of the band meaning “fog” in Polish.

Due to the specific musical footprint, with melodic black metal tones, Mgła quickly succeeded in attracting fans both from the fans of extreme genres and from the fans of alternative sounds. After several EPs, the band released three studio albums: “Groza” (2008), “With Hearts Toward None” (2012) and “Exercises in Futility” (2015) – the latter being considered by music critics as a true revelation, with much more incisive sound than in previous material. “Exercises” was immediately noticed by international publications, the American online magazine pitchfork.com describing him as “majestic, nihilist and ecstatic,” and the Noisey publication included it on the list of best albums in 2015.

1349 will play for the first time in Romania at Rockstadt Extreme Fest’s invitation.

1349 is a well-known name on the international black metal scene. The band draws its name from the year when “Black Death” arrived in Norway – “Black Death” (plague) was one of the most violent pandemics in world history (it probably broke out in Central Asia in 1330, in Europe after 1347 and reaching Norway in 1349. It is said that this epidemic killed between 30-60% of the European population since then, having to pass another 200 years for the number of inhabitants on the continent to return to the figures before the pandemic).

The band was founded in 1997 by Ravn (voice and drums), Tjalve (guitar) and Seidemann (bass) – former members of the Alvheim band – in 1999 Idar “Archaon” Burheim joined them. In 2000, Frost of Satyricon (later a permanent member) was asked to contribute on drums. Soon afterwards they signed with the Candlelight label and released their debut album, “Liberation” (2003), which combines the soundtrack “Beyond the Apocalypse” (2004) and “Hellfire” (2005), tours through Europe and North America (2006) as an opening act for the legendary Celtic Frost band, which has just 2009 has come up with a new material, different from what Norwegians have accustomed to the audience, “Revelations of the Black Flame,” which explores the slower rhythms and the deep dark depths of black metal, while retaining the main imprint specific to the band.

Afterwards 1349 released “Demonoir”, under India Recordings, an album that perfectly combines the shadow of the genre with explosive energy. The material has left its mark on international black metal scene by the sinister darkness, reinforced by the aggressive poetry of the lyrics and the intensity of the rhythm and sounds present here. The next studio album, “Massive Cauldron of Chaos,” is considered by the band more direct and deeper than anything previously created, with a much more threatening darkness and heavier depths – the disc being described as having much better sound and more alive.

1349 performed alongside with some of the most famous names of the extreme scene, such as Behemoth, Goatwhore, Cannibal Corpse, Skeletonwitch or Lecherous Nocturne, being a long awaited presence at some of the most important festivals (Wacken Open Air, Summer Breeze Open Air etc.)

Bölzer is one of the most interesting bands of the extreme European undergound. Founded by Okoi Jones and Fabian Wyrsch in 2008 in Zurich, Switzerland, the band became known for unconventional death metal blending with strong atmospheric influences, with tonalities coming from the darkest corners of black and doom metal and sprinkled with lyrical themes dominated by death, occultism, paganism, rituals or duality. Although, initially, Bölzer wanted to be a trio, the winning formula was that of a duo – guitar, drums and voice.

The name of the band, a verb in German spoken in Switzerland deriving from the word “bolzen”, is hard to translate into another language in one word. It has a similar meaning to “chopper” or “bulldozer”, the band said it can be defined as “a strong force, a blow that does not take into account the consequences. Something that does not have a target, but it’s just a chaotic manifestation of energy, a force of chaos, life and death. ”

The success of their demo, “Roman Acupuncture” released in 2012 (“Roman Acupuncture”, which makes a creative reference to crucifixion), brings them a collaboration with Iron Bonehead Records and a new material coming out in the next year.

EP’s “Aura,” highly praised by fans and critics, has often been described as one of the best metal materials released in 2013, a “breath of fresh air” (such as NPR Music or Stereogum – one of the most respected music sites in the UK). Stereogum, for example, said about the band’s songs: “the hype generated by Bölzer’s materials grew at alarming levels.” Next records were “Soma” EP (2014, seen as the sequel to the deepest shadows beginning with “Aura”), the album “Hero” (2016) and “C.H.A.O.S. “(Split album) in 2017 – all the material being received with the enthusiasm of critics and fans alike.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.