Spread the love

Marius Vold (ex. Stigma Diabolicum, ex. Thorns, ex. Arcturus)
Steinar Sverd Johnsen (Arcturus, ex. Covenant, ex. Descended, ex. The Kovenant, ex. Ulver)
Tor Stavenes (1349, Pantheon I, Svart Lotus, Tyrann, ex. Alvheim, ex. Dead Trooper, ex. Den Saakaldte, ex. Hofdingi Myrkra, ex. Nidingr, ex. Slavia, ex. Vidsyn)
Hellhammer – un nume care nu mai necesita prezentare

MORTEM, cunoscuta trupă norvegiană de black metal, vine în premieră în România la Rockstadt Extreme Fest. Formată în 1989 de Marius Vold (Stigma Diabolicum, Thorns, Arcturus) și de Steinar Sverd Johnsen (Arcturus, Covenant, Satyricon), Mortem a fost una dintre primele formații de profil, care a contribuit la punerea bazelor scenei black metal din Norvegia. Totul a început cu intensul demo „Slow Death”, foarte bine primit de fanii black metal și de critica de specialitate, urmat însă de o despărțire a trupei. Membrii formației au început alte proiecte muzicale, precum Arcturus sau Thorns, care au devenit, de altfel, nume sonore la nivel internațional.

După o lungă tăcere, nostalgia pentru abordările muzicale incluse pe „Slow Death” a făcut ca trupa să se reunească într-o formulă nouă, duoul Marius – Sverd fiind întregit de cunoscutul Hellhammer la tobe (Mayhem, Covenant, Arcturus), de Tor Stavenes (1349) și de Svart Lotus la bas (Svart Lotus, Den Saakaldte). Iar asta nu e tot. Reunirea forțelor acestor muzicieni se va materializa și într-un nou material, care va reînvia energia brută a materialului inițial și o va întregi cu elemente fresh, asezonate cu influențe gore și tonalități specifice începuturilor black metal-ului.
________________________

MORTEM for the first time in Romania

Marius Vold (ex. Stigma Diabolicum, ex. Thorns, ex. Arcturus)
Steinar Sverd Johnsen (Arcturus, ex. Covenant, ex. Descended, ex. The Kovenant, ex. Ulver)
Tor Stavenes (1349, Pantheon I, Svart Lotus, Tyrann, ex. Alvheim, ex. Dead Trooper, ex. Den Saakaldte, ex. Hofdingi Myrkra, ex. Nidingr, ex. Slavia, ex. Vidsyn)
Hellhammer – no further presentation needed for this legend

MORTEM, the well-known Norwegian black metal band, premieres in Romania at Rockstadt Extreme Fest. Formed in 1989 by Marius Vold (Stigma Diabolicum, Thorns, Arcturus) and by Steinar Sverd Johnsen (Arcturus, Covenant, Satyricon), Mortem was one of the first bands to contribute to setting up the black metal scene in Norway. It all started with the intense demo “Slow Death”, very well received by black metal fans and critics but followed by a hiatus of the band. The members of the band have begun other musical projects, such as Arcturus or Thorns, which have also become internationally famous.

After a long pause, the nostalgia for the musical approaches included on “Slow Death” made the band reunite in a new formula, the duo Marius – Sverd being accompanied by the famous Hellhammer on drums (Mayhem, Covenant, Arcturus), by Tor Stavenes (1349) and Svart Lotus (Svart Lotus, Den Saakaldte). And that’s not all. The reunion of these musicians’ forces will also materialize in a new record that will revive the raw energy of the original one and will incorporate fresh elements, seasoned with gore influences and tonalities specific to the beginnings of black metal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.