Spread the love

Iata mai jos comunicatul oficial al organizatorilor:

[RO]

Dragi prieteni,

Trecem printr-o perioadă în care lipsa predictibilității este un factor distructiv pentru festivalurile din Europa și implicit și pentru cele din țara noastră. În lipsa unor răspunsuri clare din partea autorităților sau măcar al unui plan pe hârtie care sa ofere un cadru de manevră, noi nu putem decât să ne imaginăm scenarii diverse.

Am muncit susținut încă dinaintea ediției din 2019 pentru Rockstadt Extreme Fest 2020 și pentru un line-up de excepție. Apoi am continuat, cu toate resursele disponibile într-un an dificil, să păstrăm întregul line-up și în 2021. Noi suntem pregătiți să avem Rockstadt Extreme Fest în acest an.

Dar ne imaginăm cum, cu puțin timp inainte, aflăm ca nu vă putem primi pe toți cei care v-ați cumpărat bilete din cauza limitării numărului de spectatori. Și atunci va trebui să vă alegem, pe unii dintre voi să vă găzduim, pe alții dintre voi să vă dăm la o parte. Cum am putea să facem asta ?

Ne imaginăm că trebuie să stați cu masca pe față când pe scena este trupa voastră preferată sau, și mai rău, poate trebuie să stați și pe scaune la distanță de prietenii voștri cu care ați venit sau poate i-ați cunoscut acolo. Ne imaginăm că cineva, permanent, vă atrage atenția sa păstrați distanța atunci când bucuria revederii și îmbrățișării prietenilor este la ea acasă la Râșnov.

Ne imaginăm că poate jumătate din trupele voastre preferate nu vor veni din cauza restricțiilor de călătorie și a anulării turneelor deoarece multe alte festivaluri din Europa au anulat deja iar altele este posibil să anuleze și ele.

Nu ne putem imagina că acesta este concediul vostru mult așteptat, fără libertate, fără socializare, fără toți prietenii, fără bucurie, fără amintiri memorabile.

Am dori să credem că un festival poate avea loc în asemenea condiții însă nu putem. Nu acesta este spiritul Rockstadt Extreme Fest cu care ne-am obișnuit din 2013.

Am ținut cont de toate mesajele primite de la voi și de îngrijorările voastre și credem că este fair-play să vă anunțăm încă de pe acum că Rockstadt Extreme Fest nu va putea avea loc in 2021 în aceste condiții.

Am început deja să lucrăm la ediția din 2022 și în curând vă vom anunța ce se întamplă cu abonamentele pe care deja le-ați cumpărat, cu voucherele promise, cu trupele pe care le vom vedea împreună cu alte detalii despre festival.

Aveți grijă de voi și de cei dragi și să ne reauzim sănătoși !

Cu tristețe dar mari speranțe,
Echipa Rockstadt Extreme Fest

[EN]

Dear friends,

We are going through a period in which the lack of predictability is a destructive factor for the festivals in Europe and for those in our country as well. In the absence of clear answers from the authorities or at least a paper plan to provide a framework for maneuver, we can only imagine various scenarios.

We worked hard prior to 2019 edition for Rockstadt Extreme Fest 2020 and for an exceptional line-up. Then we continued, with all the resources available in a difficult year, to keep the whole line-up in 2021. We are ready to have Rockstadt Extreme Fest this year.

But imagine how, on short notice, we find out that we can’t accommodate all of you due to the limited number of people allowed. And then we will have to choose to host some of you and to set some of you aside. How could we do that?

We imagine that you have to sit with your mask on your face when your favorite band is on stage or, even worse, you may have to sit on chairs away from your friends with whom you came or maybe you met them there. We imagine that someone, permanently, draws your attention to keep your distance when the joy of seeing and embracing your friends is at home in Râșnov.

We imagine that maybe half of your favorite bands won’t come due to travel restrictions and tour cancellations because many other festivals in Europe have already canceled and others may cancel as well.

We cannot imagine that this is your long-awaited vacation, without freedom, without socialization, without all friends, without joy, without happy memories.

We would like to believe that a festival can take place in such conditions but we cannot. This is not the spirit of Rockstadt Extreme Fest that we have known since 2013.

We have taken into account all the messages received from you and your concerns and we believe that it is fair play to let you know now that Rockstadt Extreme Fest will not be able to take place in 2021 in these conditions.

We have already started working on the 2022 edition and soon we will let you know what happens with the passes you have already bought, with the promised vouchers, with the bands that we will see together and other details about the festival.

Take care of yourself and your loved ones and stay safe !

With sadness but high hopes,
The Rockstadt Extreme Fest team

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.